CONG TY NHA XINH®‎ – thông báo về thiết kế phí áp dụng từ 15-08-2013 tại các VP của công ty như sau:

∗ Loại công trình thiết kế kiến trúc.

Thể loại Nhà phố Biệt Thự
đơn giá (đ/m2) 150.000 vnđ 200.000 vnđ

 

∗ Vai trò của tư vấn giám sát xây dựng là:

– Đảm bảo việc thi công xây lắp được thực hiện đúng hồ sơ thiết kế nhà.

– Phát hiện, xử lý các chi tiết công trình mà nhà thầu và chủ đầu tư không rõ.

– Hỗ trợ Chủ đầu tư, nhà thầu thiết kế xử lý các sai sót tại hiện trường.

 

 Phạm vi công việc tư vấn giám sát sẽ bao gồm:

– Giám sát chất lượng thi công công trình.

– Kiểm tra biện pháp thi công và an toàn lao động.

– Giám sát tiến độ thực hiện công việc.

– Giám sát và thử nghiệm chất lượng vật liệu xây dựng.

– Kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công.

– Nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định.

– Xác nhận bản vẽ hoàn công công trình.

Có nhiều đơn vị tư vấn thiết kế đăng ký hành nghề thêm lĩnh vực tư vấn giám sát bên cạnh chủ đầu tư. Và luật phát cũng có những quy định: Muốn được phép hành nghề tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, ngoài những yêu cầu năng lực cho công tác thiết kế, công tác lập dự án còn phải có năng lực về giám sát công trình.