Lưu trữ hàng tháng: Tháng Năm 2018

Quán cafe đậm chất Ý tại Hồ Nam – Trung Quốc

Mục đích chính của dự án này là làm thành một không gian trang trọng